Biblioteca
Estudi
Suport
vowels
help

Font usada per a escriure les paraules

Imatges per a definir les paraules (fins a 9 caràcters)Click right to set wordRIGHT-CLICK
TO SET WORD

Selecciona per a treballar amb la vocal

A

Selecciona per a treballar amb la vocal

E

Selecciona per a treballar amb la vocal

I

Selecciona per a treballar amb la vocal

O

Selecciona per a treballar amb la vocal

U
Loading: